Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

  • Σωτηροπούλου Ελένη, Πρόεδρος
  • Θηραίος  Ελευθέριος, Γενικός Γραμματέας
  • Βογιατζάκης Ευάγγελος, Ταμίας
  • Καραγεωργίου Κλειμεντίνη, Μέλος
  • Παπανικολάου Νικόλαος, Μέλος