Ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων

Την Παρασκευή 30.11.2018 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων.