Ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Το Σάββατο 21.07.2018 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση, στην Κοινότητα Λάμπειας (Δίβρη).