Αναβολή προγραμματισμένων παρεμβάσεων

Ανακοινώνουμε ότι όλες οι προγραμματισμένες ιατρικές παρεμβάσεις σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, καθώς και οι εμβολιασμοί παιδιών αναβάλλονται λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19.

Με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων, θα αναρτηθεί το νέο πρόγραμμα.

Comments are closed.