Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

  • Σωτηροπούλου Ελένη, Πρόεδρος
  • Τσούγια Παναγιώτα, Γενική Γραμματέας
  • Κάμπρας Απόστολος, Ταμίας
  • Χρούσος Γεώργιος, Μέλος
  • Κανακά-Geintenbein Χριστίνα, Μέλος