Εμβολιασμός παιδιών Ρομά στον Δήμο Καρδίτσας

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου το Πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” θα πραγματοποιήσει παιδιατρική κλινική εξέταση και εμβολιασμό παιδιών Ρομά στον Δήμο Καρδίτσας.