Εμβολιασμός παιδιών Ρομά στον Δήμο Μεγαρέων

Το Σάββατο 25.02.2023 το Πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” θα πραγματοποιήσει εμβολιασμό παιδιών Ρομά στον Δήμο Μεγαρέων.