Εμβολιασμός παιδιών Ρομά στον Δήμο Ορχομενού

Το Σάββατο 04.03.2023 το Πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” θα πραγματοποιήσει εμβολιασμό παιδιών Ρομά στον Δήμο Ορχομενού.