Εμβολιασμός στον Δήμο Σερρών

Την Τρίτη 10 Μαρτίου το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική εξέταση-εμβολιασμό σε παιδιά Ρομά στον Δήμο Σερρών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε Δομή του Δήμου (1η δόση).