Ιατρική Παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στο Δήμο Σύμης