Ιατρική παρέμβαση στον Ριγανόκαμπο

Την Παρασκευή 29.12.2017, το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση στην περιοχή Ριγανόκαμπος του Δήμου Πάτρας, σε συνεργασία με την 6η Υ.ΠΕ., Π.Δ.Ε. και τον Δήμο Πάτρας.