Ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Δελφών

Το Σάββατο 02.03.2019 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Δελφών.