Παιδιατρική κλινική εξέταση – εμβολιασμός παιδιών Ρομά στο Δήμο Βέλου – Βόχας