Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός παιδιών Ρομά στο Δήμο Πατρέων, περιοχή Ριγανόκαμπος