Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός παιδιών Ρομά, στην περιοχή Ριγανόκαμπος