Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός παιδιών προσφύγων & ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στη Δομή παιδιών προσφύγων «Ελαιώνα» & «ΙΝΟΗ», Δήμος Αθηναίων