Παιδιατρική Κλινική Εξέταση – Εμβολιασμός Παιδιών στο Δήμο Αθηναίων, για τα ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων δομής “ΙΝΟΗ”