Προληπτικές εξετάσεις στον Δήμο Κέας

Το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στον Δήμο Κέας.