Επιστημονικοί Φορείς που στηρίζουν το πρόγραμμα

www.mednet.gr

www.hcs.gr

www.hts.org.gr

www.enne.gr

www.hesmo.gr

yperixwn

www.eae.gr

www.oebe

www.paediatric-eespe.gr

www.mtpt.gr

www.eleiya.gr

www.ene.gr

www.ngda.gr

www.pespa.gr

httpwww.ede.gr

www.helspghan.org

www.elsynkef.gr

www.kebe.gr

eemmo

ourologoi

www.auth.gr

www.hsioirs.org

www.hypertasi.gr

exe-logo

www.eelia.gr

www.kefalalgia.gr

www.ere.gr

www.hsbt.gr

www.hcns.gr

www.hsog.gr

www.aids.org.gr

logo-EEMEPY-300x138

www.endo.gr

heartfailuregreece.blogspot.gr

httpwww.osp.gr

www.cardioresearch.net

httpwww.greekophthalmologists.gr

www.hygeia.gr

www.cytology.gr

www.e-child.gr

www.iatriko.gr

logo_univ

logo

https://www.empakan.gr/