Περιφερειακή συνδιάσκεψη στην Ελευσίνα

Στις 30.1.2017 θα πραγματοποιηθεί Περιφερειακή συνδιάσκεψη στην Ελευσίνα , μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” προς τους εκπροσώπους της Περιφέρειας, των Δήμων Δυτικής Αττικής, τις υπηρεσίες Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δήμων, θα εξεταστούν  οι τρόποι παρέμβασης στις περιοχές των Δήμων Δυτικής Αττικής.

Comments are closed.