Προφίλ

Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, η αφιλοκερδής βοήθεια στους συνανθρώπους, δίνει στον καθένα μας την ικανοποίηση του να προσφέρει δύναμη και στήριξη σε εκείνους που το έχουν ανάγκη.

Όραμά μας είναι μία κοινωνία στην οποία όλες οι "Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες" θα έχουν ίση μεταχείριση και προστασία από το νόμο, ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία, την αγορά εργασίας και θα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή του τόπου.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω δημιουργήσαμε το “Υγεία για Όλους”, ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, για την προάσπιση της υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (άποροι/ανασφάλιστοι, πρόσφυγες, ρομά, κάτοικοι ορεινής Θράκης, Πομάκοι), αντιμετωπίζουν σωρευτικά προβλήματα ένταξης στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας, καθώς και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Το έργο “Υγεία για Όλους” έχει ως σκοπό την ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, διασυνδεόμενων με τις τοπικές κοινότητες και τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και δομές, προς όφελος ευάλωτων ομάδων πληθυσμών.

Οι ενδεικτικές δράσεις που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του θα είναι:

Βασικός μας στόχος είναι οι δράσεις να επαναπροσδιορίζονται αλλά και να έχουν συνέχεια βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν.

Στο έργο μας αυτό έχουμε την τιμή να έχουμε την υποστήριξη:

Ελπίζοντας ότι θα έχουμε κι εσάς αρωγούς σε αυτή μας την πρωτοβουλία, σας καλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για την μελέτη του σχεδίου δράσης του “Υγεία για όλους”.

Προϋποθέσεις επιτυχίας του έργου
α. Πέραν της συνεργασίας των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, Υ.Υ., EKKA, Νοσοκομεία, Μονάδες ΠεΔΥ, Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, Επιστημονικοί φορείς, ΟΤΑ, έχουν εξασφαλιστεί παροπλισμένες κινητές μονάδες (Γυναικολογική κινητή μονάδα με ψηφιακό μαστογράφο, οδοντιατρική), οι οποίες θα εξοπλιστούν κατάλληλα.
β. Αναζήτηση πηγών βοηθείας στην υλοποίηση του προγράμματος από Πανεπιστήμια, Επιστημονικούς φορείς, Οργανισμούς, Φαρμακευτικές Εταιρίες, Εταιρίες Παιδικών Τροφών, Ιατροτεχνολογικών προιόντων κ.λ.π .

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Μηχανογραφική υποστήριξη του έργου, στα σημεία παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Περιλαμβάνει υποστήριξη web Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (με ηλεκτρονικό βιβλιάριο εμβολιαστικής κάλυψης) και άλλων στοιχείων από την κλινική εκτίμηση του πληθυσμού, σε κοινή βάση δεδομένων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την καταγραφή των περιστατικών, αλλά και την υποστήριξη παροχής υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονικά παραπεμπτικά κλπ) της ομάδας στόχου, μέσω σύγχρονης τεχνολογίας, με δυνατότητα λειτουργικής διασύνδεσης με τις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Είναι γνωστό ότι στις σύγχρονες κοινωνίες το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης απειλεί ευρύτατα στρώματα του πληθυσμού. Στο επίκεντρο της απειλής αυτής βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι ανωτέρω κοινωνικές ομάδες. Οι ταχύτατοι ρυθμοί των κοινωνικών αλλαγών, καθώς και η οικονομική κρίση, καθιστούν τις πληθυσμιακές αυτές ομάδες ιδιαίτερα ευάλωτες.
Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει ευρύτατα κοινωνικά οφέλη, με το χαμηλό κόστος του: εδράζει στον πυρήνα των πολιτικών πρόληψης, αντιμετωπίζει το ιατροκοινωνικό πρόβλημα και εξοικονομεί πόρους στο Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, πόρους που σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καταβληθούν σε πολλαπλάσια μεγέθη, για τη χρηματοδότηση κλειστής περίθαλψης.