Ευπαθείς Ομάδες

Ωφελούμενοι του έργου αποτελούν:

  1. Άτομα που βιώνουν ή που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας – Πρόνοιας.
  2. Άνεργοι Ιατροί, Επισκέπτες/τριες Υγείας, Νοσηλευτές/τριες, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Γραμματείς, Οδηγοί.
  3. Άνεργοι Ρομά, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα (νοσηλευτές, γραμματείς κ.λ.π. ανά περιοχή)

 

1. ΑΠΟΡΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4368/2016, ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Μετά από σχετικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών και των ΟΤΑ, άποροι και ανασφάλιστοι, οι οποίοι βιώνουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού ή βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, μπορούν να ωφεληθούν των παρεμβάσεων της Δράσης «Υγεία για Όλους».

2. ΡΟΜΑ
Οι Ρομά αποτελούν μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα στη χώρα μας, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που αφορούν στον τρόπο ζωής τους. Αρκετοί από αυτούς έχουν ενσωματωθεί, έχουν μόνιμη απασχόληση και μόνιμη κατοικία. Ένα σημαντικό όμως τμήμα του πληθυσμού αυτού δεν είναι κοινωνικά ενταγμένο, με σοβαρά προβλήματα που αφορούν τη στέγη, την απασχόληση, την εκπαίδευση, αλλά κυρίως την πρόσβαση σε υπηρεσίας Υγείας -Πρόνοιας. Ζουν ομαδικά και η απασχόλησή τους είναι εποχική.
Ο κλειστός πληθυσμός των Ρομά, λόγω συνεχών μετακινήσεων, πεποιθήσεων, επιλογών και δυσκολίας πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδίως σε θέματα εμβολιασμών της παιδικής ηλικίας, αποτελούν μια εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα κάτοικων της επικράτειας, στην οποία ακριβώς για τους παραπάνω λόγους έχουν αρχίσει να επανεμφανίζονται παιδικές ασθένειες που έχουν από χρόνια εξαλειφθεί από τον αανπτυγμένο υγειονομικά κόσμο (πχ διφθερίτιδα).
Επιπλέον, λόγω της ανυπαρξίας συστήματος ύδρευσης/αποχέτευσης στους καταυλισμούς τους, υπάρχουν θύλακοι όπου τροφιμογενείς και υδατογενείς λοιμώξεις επανεμφανίζονται, ενώ είχαν σχεδόν εξαλειφθεί από τη χώρα μας (πχ ηπατίτιδα), δημιουργώντας προϋποθέσεις κινδύνου για τη δημόσια υγεία του γενικού πληθυσμού.

3. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΟΜΑΚΟΙ)
Στις υπώρειες της σημερινής Ροδόπης, ζει ο πληθυσμός των κατοίκων της ορεινής Θράκης (Πο¬μάκοι). Οι Έλληνες Πομάκοι ζουν στο Νομό Ξάνθης και στα χωριά Εχίνος, Κύκνος, Γλαύκη, Κένταυρος, Ώραΐον, Μύκη, Σάτρη, Μελίβια, Θέρμες και Πόμα. Οι υπόλοιποι κατοικούν στον νομό Ροδόπης, προς την πλευρά του Έβρου και στα χωριά Κέχρου, πού περιλαμβάνει 11 οικισμούς και την Όργανη.

4. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Σήμερα, 60.000 πρόσφυγες βρίσκονται στην Ελλάδα, ανάμεσα στους οποίους και πολλά ασυνόδευτα παιδιά.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), οι ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι πλήρεις, με συνέπεια πολλά παιδιά που αιτούνται φιλοξενίας να βρίσκονται αναγκαστικά σε αναμονή και αρκετά να παραμένουν για μεγάλο διάστημα σε αστυνομικά κρατητήρια. Το 2015, συνολικά 2.248 ασυνόδευτοι ανήλικοι τοποθετήθηκαν σε δομές φιλοξενίας, οι περισσότεροι των οποίων αποχώρησαν μετακινούμενοι προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που πλέον είναι εξαιρετικά δυσχερές. Μόνο στους τρεις πρώτους μήνες του 2016 καταγράφηκαν 1.150 ασυνόδευτα παιδιά.
Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, με την συνεργασία των τοπικών κοινωνιών και των ΟΤΑ.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας “Υγεία για Όλους”, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας. Το έργο της Εταιρείας Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας “Υγεία για Όλους” ως φορέα εκπόνησης Επιστημονικού Προγράμματος, Παρακολούθησης, Ελέγχου & Αξιολόγησης θα συνδράμει η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή.