Περιφερειακή Συνδιάσκεψη στη Λάρισα

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί Περιφερειακή Συνδιάσκεψη στη Λάρισα, με την συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των Δήμων Θεσσαλίας, του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Λάρισας και των τοπικών φορέων.

Comments are closed.