Δράση στις Φυλακές Μαλανδρίνου Φωκίδας

Το Σάββατο 08.06.2019 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση για τους κρατούμενους στις Φυλακές Μαλανδρίνου Φωκίδας.