Δράση στον Δήμο Αν. Μάνης

Το Σάββατο 04.05.2019 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση στο Κέντρο Υγείας Γυθείου.