Δράση στον Δήμο Ευρώτα

Την Κυριακή 05.05.2019 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη.