Δράση στον Δήμο Καλαβρύτων

Το Σάββατο 20 Ιουλίου το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση στον Καλαβρύτων.