Εμβολιασμός παιδιών Ρομά στον Δήμο Καλαμάτας

Την Παρασκευή 03.02.2023 το Πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” θα πραγματοποιήσει εμβολιασμό παιδιών Ρομά στον Δήμο Καλαμάτας.