Εμβολιασμός στον Δήμο Αθηναίων

Το Σάββατο 25 Ιουλίου το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική εξέταση-εμβολιασμό σε παιδιά προσφύγων στον Δήμο Αθηναίων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε δομή προσφύγων (1η δόση).