Εμβολιασμός στον Δήμο Αλεξάνδρειας-Ημαθία

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική εξέταση-εμβολιασμό σε παιδιά Ρομά στον Δήμο Αλεξάνδρειας-Ημαθία. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε δομή του Δήμου (1η δόση).