Εμβολιασμός στον Δήμο Αχαρνών

Το Σάββατο 20.04.2019 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική κλινική εξέταση-εμβολιασμό παιδιών Ρομά σε δομή του Δήμου Αχαρνών.