Εμβολιασμός στον Δήμο Βέλου-Βόχας

Το Σάββατο 11.05.2019 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική κλινική εξέταση-εμβολιασμό παιδιών Ρομά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Βέλου-Βόχας.