Εμβολιασμός στον Δήμο Δέλτα

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική εξέταση-εμβολιασμό σε παιδιά Ρομά στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε Δομή του Δήμου (1η δόση).