Εμβολιασμός στον Δήμο Καλαμάτας

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική εξέταση-εμβολιασμό σε παιδιά Ρομά στον Δήμο Καλαμάτας. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε σκηνή της Αεροπορίας (4η αναμνηστική δόση).