Εμβολιασμός στον Δήμο Ρόδου

Στις 22 & 23 Μαρτίου το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική εξέταση-εμβολιασμό σε παιδιά Ρομά στον Δήμο Ρόδου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε Δομή του Δήμου (1η δόση).