Εμβολιασμός στον Δήμο Χαλκίδας

Το Σάββατο 18.05.2019 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική κλινική εξέταση-εμβολιασμό παιδιών Ρομά στον Δήμο Χαλκίδας. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε κτίριο της Περιφέρειας.