Ιατρική Παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στο Δήμο Καρπάθου