Ιατρική Παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στο Δήμο Χίου – Δ.Ε. Αμανής