Ιατρική Παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων, στο Δήμο Μήλου