Ιατρική Παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στο Δήμο Σερίφου