Ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στο Δήμο Τήνου