Ιατρική παρέμβαση σε δομή προσφύγων

Την Κυριακή 18.03.2018 το Πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση σε δομή προσφύγων στην περιοχή Αχαρνών, σε συνεργασία με την Οργάνωση “Solidarity Now”.