Ιατρική παρέμβαση στο Αίγιο

Το Πρόγραμμα “Υγεία για Όλους”, την Κυριακή 28.01.2018 θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση σε παιδιά Ρομά στο Αίγιο.