Ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Τη Δευτέρα 24.09.2018 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (Κοινότητα Λάμπειας, Π.Ι. Δίβρης).