Ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Αθηναίων

Το Σάββατο 16.03.2019 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική κλινική εξέταση-εμβολιασμό ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στην Αθήνα.