Ιατρική παρέμβαση & εμβολιασμός παιδιών Ρομά, στο Δήμο Κω