Ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Μεγαραίων

Την Κυριακή 07.10.2018 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική κλινική εξέταση – εμβολιασμό παιδιών Ρομά, στο Δήμο Μεγαραίων (2η επίσκεψη).