Ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Νάξου

Το Σάββατο 30.03.2019 και την Κυριακή 31.03.2019 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Νάξου.