Ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Τρικάλων

Την Πέμπτη 14.06.2018 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Τρικάλων.