Ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Τυρνάβου

Το Σάββατο 16.06.2018 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Τυρνάβου.