Ιατρική παρέμβαση στο Κορωπί

Το Σάββατο 09.12.2017, το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση σε παιδιά προσφύγων, τα οποία διαμένουν σε οργανωμένη δομή στην περιοχή του Κορωπίου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΜΚΟ “Solidarity Now”.